PROGRAMY


Ponúkame vám témy pre pedagogické kolektívy v rozsahu 20 hodín.

1.Evalvácia učebných potrieb učiteľstva
2.Profesijné učenie sa jednotlivca a skupiny (tímu)
3.Kultúra školy, ktorá podporuje vzájomné učenie sa a spoluprácu
4.Učiaca sa organizácia
5.Modely vzájomného učenia sa
6.Etapy evalvácie učebných potrieb učiteľstva
7.Učiteľ a jeho individuálna koncepcia
8.Spôsobilosť reflektovať
9.Inkluzívny manažment MŠ (riadenie inkluzívneho tímu, spolupráca pedagogických ,odborných a pomocných profesií v MŠ.
10.Strategické plánovanie zmien zameraných na zvýšenie inkluzívneho prostredia v predprimárnom vzdelávaní
11.Implementačná rovina stratégie zmeny
12.Profesijný rozvoj inkluzívneho tímu
13.Využitie odborných a pomocných profesií v spolupráci s rodinou, zapojenie rodiny do procesu predprimárnej výchovy a vzdelávania

Pre viac informácií nás nevahájte kontaktovať.

SPÄŤ

©2022 Plus škola. Made by hejDUDE