Členstvo

Členstvo v našom OZ je dobrovoľné. Viac informácií o právach a povinnostiach členov nájdete v našich Stanovách OZ.

projekty

STANOVY

ČÍTAŤ

SPÄŤ

©2020 Plus škola. Made by hejDUDE