NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

O NÁS

Plus škola OZ vzniklo za účelom ponúkať spektrum činností pre učiacich sa v súlade s cieľmi združenia. Ponúkame individuálnu aj skupinovú poradenskú činnosť pre učiacich sa jednotlivcov deti, mládež, učiteľov a učiace sa spoločenstvá pri zvládaní profesijných a osobných problémov. Naše OZ nadväzuje na partnerské kontakty s OZ podobného zamerania a cieľov, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami pri napĺňaní svojho poslania. Vytvárame podmienky na oddychovo-relaxačnú činnosť pedagógov a pedagogických zborov zamerané na duševnú hygienu, odbúravanie stresu. Ponúkame príležitosť na učenie sa inovačnými metódami, ktoré vedú k efektívnemu osvojeniu zručnosti učiť sa učiť po celý život.

NAŠE CIELE

Prvým a základným cieľom nášho OZ je vytvárať rovnaké príležitosti všetkým učiacim sa – deťom, mládeži a dospelým občanom na prístup k najnovším vedomostiam, zručnostiam a kompetenciám nevyhnutným na osvojenie permanentnej spôsobilosti prispôsobovať sa sociálnym a ekonomickým zmenám.

V centre nášho záujmu je obhajoba tých učiacich sa, ktorí majú ťažkosti zaradiť sa do spoločenského života a práce.

Ďalšími cieľmi nášho OZ sú:

• poskytovanie poradenstva a pomoci učiacim sa – deťom, mládeži, občanom rozhodnutým vyhľadávať príležitosti na celoživotné vzdelávanie,
• poskytovať kontinuálne profesijné vzdelávanie a poradenstvo pedagógom škôl a školských zariadení, ako kľúčovým nositeľom zmien na ceste k celoživotnému učeniu sa v ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,
• zdieľať spoločné európske hodnoty a najmä hodnotu vzdelania ako výsledku schopnosti naučiť sa učiť po celý život,
• vytvárať podmienky na vzájomnú podporu, tvorbu sietí medzi učiacimi sa jednotlivcami, spoločenstvami zameranú na komunikáciu skúseností a výmenu poznatkov.

projekty

PROJEKTY

ZOBRAZIŤ
programy

PROGRAMY

ZOBRAZIŤ

©2024 Plus škola. Made by hejDUDE