Učebné zdroje
Zdroj: Alica Dragulová – Tamara Pavlovová – Ivan Pavlov: Spoločné učenie sa učiteľov (odborno-metodický text)


Zdroj: Miloš Škatulár – Ivan Pavlov: Metodika evalvácie rozvojových potrieb pedagogického zboru školy


Zdroj: Tamara Pavlovová – Ivan Pavlov: Metodika Evalvácie individuálnych rozvojových potriebSPÄŤ

©2022 Plus škola. Made by hejDUDE